Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Επιλεγμένα

Σχολή Φιλοσοφίας (Μέρος 49ο), του Νίκου Τριανταφυλλόπουλου

"When carrying on your head your perplexed bodily soul can you embrace in your arms the One and not let go?" Lao Tzu ‘Tao Te Ching’ 
"We need to approach this work with an unknowing mind, a mind that is open to what is new, rather than a mind that is like a wheel running according to what is old." A.H. Almaas ‘The freedom to be’ 

255. Ερώτηση: Τι εννοούμε με την λέξη κάρμα; 

Κάρμα είναι το σύνολο των προηγούμενων πράξεων μας που έχουν δημιουργήσει συγκεκριμένη προδιάθεση στο νου μας. Είναι τα αίτια των πράξεων μας και δεν χρειάζεται να αναλύσουμε σε μακρόχρονο πλάνο, υπερφυσικό, θανάτων και επαναγεννήσεων. Σε αυτό τον δρόμο και το χρόνο που μας δόθηκε επί της γης, γεννιόμαστε και πεθαίνουμε κάθε στιγμή. Όλη η ευχαρίστηση και ο πόνος εξαρτάται από το κάρμα που έχουμε "χτίσει". Για παράδειγμα, αν η προσπάθεια των πράξεών μας γίνεται για να χτίσουμε έναν καινούριο άνθρωπο μέσα μας, που θα δίνει και θα αγαπάει, έχουμε στολίσει τις πράξεις μας ήδη με αρετή, και …

Τελευταίες αναρτήσεις

2017 ending, beginning of a new era

Meditation Techniques by Niko Trian (Νίκος Τριανταφυλλόπουλος)

Σχολή Φιλοσοφίας (Μέρος 48ο), του Νίκου Τριανταφυλλόπουλου

Περί ερωτημάτων και σιωπής

Σχολή Φιλοσοφίας (Μέρος 47ο), του Νίκου Τριανταφυλλόπουλου

ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Μέρος 46ο), του Νίκου Τριανταφυλλόπουλου